Osnovne specifikacije

Gabion ograde se sastoji od vruče pocinčanih dijelova. Dijelovi su zavareni vodoravnim U- profilima koji su povezane s okomitim zavarenim čeličnim šipkama promjera 5 mm a šipke su udaljene 50 mm. Profili su udaljeni 200mm te dizajnirani s veličinom 200x50mm. Ovaj sustav osigurava puno veću snagu lijepljenja, kojim se produžuje vijek panela. Također, postoje i dva čelična stabilizirajuća stupca, čelične tračnice  i set vijaka sa zateznim maticama i podloškama.

Cjenik – pojedinačne gabion ploče s dužinom od 2,5 metara potrebne za izgradnju gabion ograde:

Sve cijene su za jednu punu ploču gabion ograde duljine 2,5 m (bez instalacije i punjenja kamena), uključujući i dva čelične stupa za stabiliziranje, čeličnu podlogu i sve priključne noseće matice i podloške. Ploča gabion ograde širine u rasponu od 20 cm do 40 cm ne utječe na konačnu cijenu. Gabion ograde s visinom do 1,8 metara isporučuju se sa stabilizacijskim stupovima od 1.5 mm čelika.  Gabions ograde s visinom od 1,8 metara do 2,5 metara isporučuju se sa stabilizacijskim stupovima od 2.0 mm čelika.

Visina Dužina Širina

Ploča

Stupovi izrađeni od profila 60x40x2mm Prodajna cijena

Broj stupova u jednom gabionu

Dužina stupa

0,4 m 2,5m od 20 do 40 cm 5 x 20 cm 0 0 cm 833,00 kn
0,6 m 2,5m od 20 do 40 cm 5 x 20 cm 2 90 cm 910,00 kn
0,8 m 2,5m od 20 do 40 cm 5 x 20 cm 2 110 cm 1030,00 kn
1,0m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 130 cm 1190,00 kn
1,2m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 150 cm 1330,00 kn
1,4m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 170 cm 1520,00 kn
1,6m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 190 cm 1650,00 kn
1,8m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 210 cm 1850,00 kn
2,0m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 230cm 2130,00 kn
2,2m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 250 cm 2340,00 kn
2,4m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 270 cm 2560,00 kn
2,5m 2,5m od 20 do 40 cm 5  x 20 cm 2 280 cm 2640,00 kn
* navedene cijene su bez PDV-a

Cjenik potpune gabion ograde na duljinu:

Cijene za potpune gabion ograde (do visine 2,5m). Uključeni su stupovi s 2,0 mm čelika

Visina Dužina 10m Dužina 15m Dužina 20m Dužina 25m Dužina 30m
0,4m 3330,00 kn 4310,00 kn 6670,00 kn 8340,00 kn 10000,00 kn
0,6m 3640,00 kn 5460,00 kn 7280,00 kn 9100,00 kn 10900,00 kn
0,8m 4130,00 kn 6200,00 kn 8260,00 kn 10330,00 kn 12400,00 kn
1,0m 4780,00 kn 7160,00 kn 9550,00 kn 11900,00 kn 14320,00 kn
1,2m 5360,00 kn 8030,00 kn 10710,00 kn 13390,00 kn 16070,00 kn
1,4m 6090,00 kn 9130,00 kn 12170,00 kn 15220,00 kn 18270,00 kn
1,6m 6600,00 kn 9920,00 kn 13220,00 kn 16530,00 kn 19830,00 kn
1,8m 7400,00 kn 11100,00 kn 14800,00 kn 18510,00 kn 22210,00 kn
2,0m 8530,00 kn 12800,00 kn 17070,00 kn 21350,00 kn 25610,00 kn
2,2m 9360,00 kn 14050,00 kn 18700,00 kn 23400,00 kn 28090,00 kn
2,4m 10250,00 kn 15370,00 kn 20500,00 kn 25630,00 kn 30750,00 kn
2,5m 10550,00 kn 15840,00 kn 21100,00 kn 26400,00 kn 31670,00 kn

Cjenik – Gabion stupovi

Dimenzije

Visina

Cijena

40 x 40 cm

do 130 cm 300 kn
40 x 40 cm od 140 do 200 cm 420 kn

40 x 40 cm

od 200 do 250 cm 500 kn

Konstrukcija gabion ograde